Marshall room

6-BEDS DORM SHARED BATHROOM

                        188.000 VND/NIGHT

 

- AIR CONDITIONING 7PM-9AM

- FREE WIFI

- REFRIGERATOR

- TOWELS

- 6 KING BEDS

- LUXURY SHARED BATHROOM

địa chỉBarney’s Đà Nẵng backpackers House 169 Trần Hưng Đạo - Tp.Đà Nẵng
địa chỉ+84 89 8192 391